El per què de tot plegat..

Aquest, és un espai col.laboratiu on trobar materials i links per a tutores, tutors d'aula d'acollida i mestres en general.
També és la plataforma virtual dels seminaris d'aula d'acollida de la comarca d'Osona. Aquí hi trobareu les nostres reflexions i tot allò que hem treballat.

dimecres, 2 de juliol de 2008

Pla acollida del centre

Doncs això. Com fem els plans d'acollida del centre? idees, sugeriments

centre acollidor

programar per competències

comunitats d'aprenentatge (en castellà)