El per què de tot plegat..

Aquest, és un espai col.laboratiu on trobar materials i links per a tutores, tutors d'aula d'acollida i mestres en general.
També és la plataforma virtual dels seminaris d'aula d'acollida de la comarca d'Osona. Aquí hi trobareu les nostres reflexions i tot allò que hem treballat.

divendres, 21 de maig de 2010

Portafoli de l'aula d'acollida

Així es diu el blog de la Núria Alart que he "trobat" navegant per la xarxa.
Va dirigit per a mestres d'aula d'acollida, però va bé per qualsevol professional.
Ja em direu el què!

http://blocs.xtec.cat/aulaacollidaolorda/

centre acollidor

programar per competències

comunitats d'aprenentatge (en castellà)