El per què de tot plegat..

Aquest, és un espai col.laboratiu on trobar materials i links per a tutores, tutors d'aula d'acollida i mestres en general.
També és la plataforma virtual dels seminaris d'aula d'acollida de la comarca d'Osona. Aquí hi trobareu les nostres reflexions i tot allò que hem treballat.

diumenge, 6 de juliol de 2008

Model de PII

Des de l'IES Voltreganès, han treballat un PII per a l'alumnat de secundària.
http://www.xtec.cat/~xcoromin/AuAcoll/PDFs/Pii.pdf
També podeu donar una volta per les altres informacions que tenen al seu espai web
http://www.xtec.cat/~xcoromin/AuAcoll/

A l'espai LIC de la Noguera, hi trobem uns altres models de PII, també hi trobem models d'informes que ens poden ser útils.
http://blocs.xtec.cat/liclanoguera/models/

centre acollidor

programar per competències

comunitats d'aprenentatge (en castellà)