El per què de tot plegat..

Aquest, és un espai col.laboratiu on trobar materials i links per a tutores, tutors d'aula d'acollida i mestres en general.
També és la plataforma virtual dels seminaris d'aula d'acollida de la comarca d'Osona. Aquí hi trobareu les nostres reflexions i tot allò que hem treballat.

diumenge, 7 de febrer de 2010

Què vol dir treballar per competències?

Aquí tenim dos powers que ens poden ajudar
Treballar competències
View more presentations from jaumedes.

centre acollidor

programar per competències

comunitats d'aprenentatge (en castellà)