El per què de tot plegat..

Aquest, és un espai col.laboratiu on trobar materials i links per a tutores, tutors d'aula d'acollida i mestres en general.
També és la plataforma virtual dels seminaris d'aula d'acollida de la comarca d'Osona. Aquí hi trobareu les nostres reflexions i tot allò que hem treballat.

dilluns, 23 de novembre de 2009

Nou blog incorporat a la llista

He trobat un nou blog que ens pot interessar.. ja hi he fet l'entrada a la columna de la dreta on hi ha tots els blog. Té molts materials, és complert i m'ha agradat molt.
Bona lectura!

Immaculada
El seu autor es diu: Damià Santamaria.
http://phobos.xtec.cat/dsantama/

centre acollidor

programar per competències

comunitats d'aprenentatge (en castellà)